SẢN PHẨM - NHÀ SẢN XUẤT

Pneunatic

Bimba

Tolomatic

PHD

Masterpneumatic

Piab

Mac Valves

Enidine

Diaphram Valves

Goyen

ODE

Compressed Air

Compressor

Friul air

Bimba

Bimba cung cấp các xy lanh và các cơ cấu chấp hành (thẳng hay xoay) tác động bằng khí nén theo tiêu chuẩn hệ mét (metric) hoặc theo NFPA (tiêu chuẩn Mỹ)